บุรีรัมย์
 เข้าสู่ระบบ - สมัครสมาชิก  


ดาวน์โหลด ข้อสอบมาตรฐาน ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1-6

        ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
 หน่วยที่ 1 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต
หน่วยที่ 2 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
หน่วยที่ 3 สารและสมบัติของสาร
หน่วยที่ 4 แรงและการเคลื่อนที่
หน่วยที่ 5 พลังงานรอบตัวเรา
หน่วยที่ 6 กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก
หน่วยที่ 7 ดาราศาสตร์และอวกาศ

          ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
หน่วยที่ 1 ชีวิตสัมพันธ์
หน่วยที่ 2 ทรัพยากรของโลก
หน่วยที่ 3 สารรอบตัวเรา
หน่วยที่ 4 แรงและการเคลื่อนที่
หน่วยที่ 5 ไฟฟ้าในบ้าน
หน่วยที่ 6 กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก


        ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
หน่วยที่ 1 พืชรอบตัว วิทย์ ป.4
หน่วยที่ 2 สัตว์น่ารัก พืชน่ารู้ วิทย์ ป.4
หน่วยที่ 3 กินดี มีสุข วิทย์ ป.4
หน่วยที่ 4 พลังงานแสง วิทย์ ป. 4
หน่วยที่ 5 หินและการเปลี่ยนแปลง วิทย์ ป. 4
หน่วยที่ 6 จักรวาลและอวกาศ วิทย์ ป. 4
แบบทดสอบระบบสุริยะ ป.4

download แบบฟอร์โครงงาน 1
download แบบฟอร์โครงงาน 2
      ข้อสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 1
   งานอาชีพ ชั้น ป. 1
   งานอาชีพ ชั้น ป. 2
   งานอาชีพ ชั้น ป. 3
   งานอาชีพ ชั้น ป. 4
   งานอาชีพ ชั้น ป. 5
   งานอาชีพ ชั้น ป. 6
       (เฉลยสำหรับครูเท่านั้น)
          ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
หน่วยที่1 พืชสีเขียว
หน่วยที่ 2 กำเนิดสัตว์โลก
หน่วยที่ 3 พันธุกรรม
หน่วยที่ 4 สสาร
หน่วยที่ 5 พลังงานในโลก
หน่วยที่ 6 ลมฟ้าอากาศ
หน่วยที่ 7 จักรวาล

      ข้อสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 1
   วิทยาศาสตร์ ชั้น ป. 1
   วิทยาศาสตร์ ชั้น ป. 2
   วิทยาศาสตร์ ชั้น ป. 3
   วิทยาศาสตร์ ชั้น ป. 4
   วิทยาศาสตร์ ชั้น ป. 5
   วิทยาศาสตร์ ชั้น ป. 6
       (เฉลยสำหรับครูเท่านั้น)
     วัดผลภาคเรียนที่ 1 /2551
       - คอมพิวเตอร์เบื้องต้น      
       - งานอาชีพ-เทคโนโลยี ป. 2

       - ข้อสอบคอมพิวเตอร์ ป.6
          ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ทดสอบก่อนเรียน เรื่อง อวัยวะในร่างกายของเรา
แบบฝึกหัด เรื่องร่างกาย
แบบทดสอบหลังเรียน เรื่องร่างกายมนุษย์
แบบฝึกหัด เรื่อง การเจริญเติบโตของร่างกาย
แบบฝึกหัด เรื่อง ระบบหายใจ
แบบฝึกหัด เรื่อง ระบบขับถ่าย
แบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยที่ 2
แบบฝึกหัดเรื่อง ปลา 10 ข้อ
แบบทดสอบประจำหน่วย เรื่องชีวิตสัตว์
แบบทดสอบ เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
แบบทดสอบก่อนเรียน เรื่องสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
แบบทดสอบ เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
แบบทดสอบหลังเรียนสิ่งมีชีวิตกับ สิ่งแวดล้อม
แบบทดสอบหลังเรียน เรื่องสารในชีวิตประจำวัน
แบบทดสอบวัดความเป็นเลิศทางวิชาการ

Advertising Zone    Close

Online: 2 Visits: 3,389 Today: 3 PageView/Month: 4

ด้วยความปราถนาดีจาก "สยามทูเว็บดอทคอม" และเพื่อป้องกันการเปิดเว็บไซต์เพื่อหลอกลวงขายของ โปรดตรวจสอบร้านค้าให้แน่ใจก่อนตัดสินใจซื้อของทุกครั้งนะคะ    อ่านเพิ่มเติม ...